...:::Hjälpärenden:::...

Hur kan vi hjälpa dig ?

Skriv i alla rutor i nedanstående formulär. Vi har tystnadsplikt i alla hjälpförfrågningar så alla ärende behandlas med stor vördnad för den aktuelle sökande

Vi hjälper huvudsakligen på detta sätt.

I huvudsak hjälper vi med matkassar vilket underlättar ekonomisk misär och på så sätt ger utrymme för att betala obetalda räkningar.

...:::OBS:::...
...:::vi betalar aldrig in pengar på privata konton:::...