Tack för allt stöd
som ni har gett oss
under året
2020

Ni visar ert stöd på ett underbart sätt,
ni har bidragit med 28 000Skr

Under de första månaderna 2021 kommer
Lions Club Mönsterås öka medlemsantalet
med fyra nya medlemmar.

Jag tycker att du ska bli medlem
Anslut dig till oss