Vi i Lions hoppas på att kunna fortsätta med arrangemang i form av marknader.