Välkommen till LionsClubMönsterås

Det blir höstmarknad
Lördagen den 2 oktober kl 09.00-15.00
Det är något att se fram emot.

Lions Club Mönsterås

Mönsterås

Året är 2021 och vi fortsätter med vårt hjälparbete. Vi har genom gått en förändring sedan 2019 som har gjort att vi har fått hitta nya nischer att anskaffa medel. Vi har fått fyra nya medlemmar som har anslutit sig till vårt glada gäng. En nytändning inom klubben har skett .

Visst har Covid ställ till en massa i vår lokalförening. Något positivt är att klubben har ökat med fyra medlemmar.
Detta gör att nya poster kan tillsättas. Vill du vara med ?

Lions Club Mönsterås

Utdelning av Melvin Jones plaketten 2020

En mycket stolt Stefan tog emot det ärofyllda Melvin Jones priset. En väl så stolt president i LionsClubMönsterås får nöjet att utdela detta pris. Under många år har Stefan varit den som har tagit emot glasögon i glasögon projektet. Han har gjort ett stort arbete på lediga stunder och detta blir han uppskattad för.

Stipendier och Hjälpärenden

Ett glädjande budskap är att alla
4 stipendier kommer att delas ut under 2021.

collage_object

Hjälpärenden

Eftersom dagsläget är krävt för oss ekonomiskt så har vi svårigheter att bidra till alla ärenden.
Vi hjälper så många som vi har möjlighet till.

corona-virus

Corona

Tilltagande pandemi av corona har bli vårt dilemma. Av denna anledning har vi små möjligheter att dra in pengar till Lions. Men vi gör vad vi kan och hjälper till med de små resurser vi har.

collage_object

Stipendier

I år 2021 kan vi ge ut 4st stipendier. Dessa kommer att delas ut i olika områden och färdigheter inom skolan.