Om Lions Mönsterås

Vår klubb bildades 1955 och är en mixad klubb med 28 medlemmar. Vi hoppas kunna hjälpa många människor som hamnat i en svår situation och som behöver extra stöd. De pengar vi samlar in genom våra aktiviteter går oavkortat till hjälpverksamhet. Alla kostnader för sammankomster och resor m.m. betalas alltid av medlemmarna själva. Lions i Mönsterås samlar in och skänker cirka 200.000 kr årligen, som fördelas lokalt, nationellt och internationellt.

Om Lions International

Lions etik och syften >>Lions uppgift är "att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokal engagemang och internationell samverkan".
Lions har 1,4 miljoner medlemmar i världen varav 12 000 medlemmar i 462 klubbar i Sverige, i 210 länder och geografiska områden.

Det finns inga gränser för Lions. Vi hjälper lokalt, nationellt och internationellt. Andra exempel på hjälpinsatser är att Lions stödjer cancerforskningen i Sverige, barndiabetesforskningen i Sverige och har hjälpprojekt för barn och ungdomar i Östeuropa.
En styrka hos Lions är lionmedlemmarnas förankring i lokalsamhället som gör att man kan sträcka ut en hand till medmänniskor i sin kommun/ort. Det gör också att det finns stora möjligheter för lionmedlemmar att påverka inriktningen på hjälparbetet. Många lionklubbar arbetar för att höja livskvalitén för barn och ungdomar.

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner per år.

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 19 48-0.

Detta gör Lions

Att intressera sig för omvärlden och sina medmänniskor och handla därefter. Det är inte frågan om att revolutionera världen. Det är istället en fråga om att begrunda möjligheterna att efter egen kraft och förmåga hjälpa tillsammans med vänner i det lag, som är en Lions Club. Och det har man lyckats många gånger med goda resultat.

Antingen du är man eller kvinna är du välkommen i organisationen, som är världens största privata humanitära organisation. Klubbarna arbetar likaväl med uppgifter på hemmaplan i sin kommun som med internationella projekt.

Styrkan i Lions är att medlemmarna arbetar samman tvärs över gränserna oberoende av social status eller religiösa förhållanden.

Här handlar det om gemenskap, där varje medlem bidrar med arbetskraft och erfarenhet.