Marknader i Mönsterås 2021

Arbetslag under marknader Arbetslag under marknader

Marknaderna i Mönsterås har sedan många år organiserats av Lions Club i Mönsterås. Lions Club i Mönsterås är en ideell förening med enbart ideellt arbetande medlemmar. Allt överskott går till hjälpbehövande, främst på lokal nivå inom Mönsterås kommun. Förutom traditionella knallmarknadsstånd finns det plats för loppis bord.

Välkomna att ansöka om plats på våra marknader.
Av ansökan ska framgå vilken marknad som avses, uppgift på
  • firmanamn/namn
  •  orgnr/pnr, adress 
  • tfnnr och e-postadress
Men även önskemål om platsstorlek och eventuellt elbehov.

Ansökan sker via vår hemsida Anmälan till marknader i Mönsterås  (gå in på fliken ”Anmäl till marknad” och fyll i ansökningsformuläret). Ansökan kan även ske www.marknadsdagar.se .
Lions Club/Marknadskommittén kan även nås via e-post adressen: lionsmonsteras@gmail.com eller via
telefon 076-1154404 Tomas/Kristina. Kompletterande information, betalningsinformation, tilldelning av plats mm, kommer skickas ut i god tid före respektive marknad till dem som ansökt om plats.

Aktuella taxor är:
Tre (3) meter 300 kr (100 kr/löpmeter och max djup tre och en halv (3,5) meter)
Lotteristånd (1m) 150 kr (enbart lotteriförsäljning + eventuell information)
El 230V 10 amp 150 kr
El Trefas 16 amp 300 kr
El Trefas 32 amp 400 kr

Välkomna med ansökan!
/Lions Club i Mönsterås, Marknadskommittén

Observera att Lions Club kan komma att begränsa antalet försäljare med samma utbud. Detta i syfte
att göra marknaden attraktiv för såväl besökare som för försäljare.

lions marknader 2021 i mönsterås

   VÅRMARKNAD 
    

    Lördagen den 8 maj kl 09.00-15.00
Ansökan om plats med bl a uppgift på sortiment,
platsstorlek (medtag eget bord ) och elbehov insändes senast 8 april 2021 företrädesvis via ansökningsformulär på www.lionsmonsteras.se
www.marknadsdagar.se
Arrangör:
LIONS CLUB MÖNSTERÅS
Kontakt Lions Club Marknadskommittén:

lionsmonsteras@gmail.com
Tel: 0761154404, Tomas/Kristina
Bankgiro: 482-5576
Swish: 1234102646

   SOMMARMARKNAD 
    

    Torsdagen den 8 juli kl 09.00-15.00
Ansökan om plats med bl a uppgift på sortiment,
platsstorlek (medtag eget bord ) och elbehov insändes senast 8 juni 2021 företrädesvis via ansökningsformulär på www.lionsmonsteras.se
www.marknadsdagar.se
Arrangör:
LIONS CLUB MÖNSTERÅS
Kontakt Lions Club Marknadskommittén:

lionsmonsteras@gmail.com
Tel: 0761154404, Tomas/Kristina
Bankgiro: 482-5576
Swish: 1234102646

Ärtrör, smällare, stinkbomber, serpentinspray, Soft Air Gun etc.   förbjudes.

   HÖSTMARKNAD 
    

    Lördagen den 2 oktober kl 09.00-15.00
Ansökan om plats med bl a uppgift på sortiment,
platsstorlek (medtag eget bord ) och elbehov insändes senast 2 september 2021 företrädesvis via ansökningsformulär på www.lionsmonsteras.se
 www.marknadsdagar.se
Arrangör:
LIONS CLUB MÖNSTERÅS
Kontakt Lions Club Marknadskommittén:

lionsmonsteras@gmail.com
Tel: 0761154404, Tomas/Kristina
Bankgiro: 482-5576
Swish: 1234102646

   JULMARKNAD 
    

    Söndagen den 28 november kl 13.00-17.00
Ansökan om plats med bl a uppgift på sortiment,
platsstorlek (medtag eget bord ) och elbehov insändes senast 28 oktober 2021 företrädesvis via ansökningsformulär på www.lionsmonsteras.se
 www.marknadsdagar.se
Arrangör:
LIONS CLUB MÖNSTERÅS
Kontakt Lions Club Marknadskommittén:

lionsmonsteras@gmail.com
Tel: 0761154404, Tomas/Kristina
Bankgiro: 482-5576
Swish: 1234102646


Lions Club Mönsterås/Marknadskommittén, Tomas o Kristina Gummesson, 
Åsevadsgatan 12A, 383 31 Mönsterås, Telefon: 0761154404