Marknader i Mönsterås

Arbetslag under marknader Arbetslag under marknader

Marknaderna i Mönsterås har sedan många år organiserats av Lions Club i Mönsterås. Lions Club i Mönsterås är en ideell förening med enbart ideellt arbetande medlemmar. Allt överskott går till hjälpbehövande, främst på lokal nivå inom Mönsterås kommun. Förutom traditionella knallmarknadsstånd finns det plats för loppis bord.

Välkomna att ansöka om plats på våra marknader. Av ansökan ska framgå vilken marknad som avses, uppgift på firmanamn/namn, orgnr/pnr, adress, tfnnr och e-postadress, men även önskemål om platsstorlek och eventuellt elbehov.
Ansökan vill vi i 1:a hand ha via vår hemsida Anmälan till marknader i Mönsterås  (gå in på fliken ”Marknader” och fyll i ansökningsformuläret). Ansökan kan även ske www.marknadsdagar.se .
Lions Club/Marknadskommittén kan även nås via e-post adressen: lionsmonsteras@gmail.com eller via
telefon 076-1154404. Kompletterande information, betalningsinformation, tilldelning av plats mm, kommer skickas ut i god tid före respektive marknad till dem som ansökt om plats.

Aktuella taxor är:
Tre (3) meter 300 kr (100 kr/löpmeter och max djup tre och en halv (3,5) meter)
Lotteristånd (1m) 150 kr (enbart lotteriförsäljning + eventuell information)
El 230V 150 kr
El Trefas 16amp 300 kr
El Trefas 32amp 400 kr

Välkomna med ansökan!
/Lions Club i Mönsterås, Marknadskommittén

Våra marknader under 2019:

Observera att Lions Club kan komma att begränsa antalet försäljare med samma utbud. Detta i syfte
att göra marknaden attraktiv för såväl besökare som för försäljare.


Lions Club Mönsterås/Marknadskommittén, Tomas o Kristina Gummesson, 
Åsevadsgatan 12A, 383 31 Mönsterås, Telefon: 0761154404