Julmarknad i Mönsterås 2017

Jan-Olof Nilsson och Tomas Gummesson sålde knäckäpplen i lionstältet..

Lions Julmarknad med knallar söndagen den 26 nov. Lionstältet var traditionsenligt fyllt med härliga dofter av glögg, korv och knäckäpplen. Julmusik tona ut över torget där Lions sålde julkärvar och almanackor. 
 

Rune hade fullt upp med att sälja julkärvar.
Rune hade fullt upp med att sälja julkärvar.

Månadsmöten

Kom ihåg för medlemmar i Lions Mönsterås:
Att Styrelsen sammanträder 1:a onsdagen i månaden kl 19.00.
Att klubben sammanträder 2:a onsdagen i månaden kl 18.30.
Att dessa kvällar reseveras för Lions.
................................................................

Inbjudan månadsmöte 2018.

Månadsmöte December 2017

Sjukhusclownerna Mikael Lovestedt och Martin Ibohm fick ta emot 10.000:- i bidrag från Lions Club som lämnades över av presidenten Chatrine Pålsson Ahlgren.

Mikael Lovestedt och Martin Ibohm arbetar som clowner på barnkliniken, inom psykiatrin och på äldreboende. De driver Clownlabbet som en idiell förening.

Bidrag till sjukhusclownerna.