Grundregler för hjälpärenden Lions Club Mönsterås.


 
Vid förfrågan om hjälp från våra kommunmedborgare skall vi alltid hänvisa till hur vår handläggning i ärendet går till. Om möjligt bör vi ha det via skriftlig väg eller redogörelse, till hjälpkommitténs ordf. som sänder ut ärendet via e-post omgående till kommitténs övriga ledamöter, där vi tar ställning.

Sekretessordning: All information som kommer till Lions Club vad gäller hjälpärenden måste behandlas med största sekretess, därför skall sökandes namn och personuppgifter stanna hos hjälpkommitténs ordf. och icke lämnas ut till övriga medlemmar inom Lions utan i undantagsfall där medlem kan ha värdefulla uppgifter om sökande.
 
Regler:

  1. Pengagåvor till föreningar får inte ske utan att det skall vara specifika ändamål eller rikta till person.
  2. Hjälp skall ske endast till i kommunen boende eller om distrikt eller zon beslutar om gemensamt stöd kan detta ske.
  3. Hjälp till personers privata kostnader eller utlägg får ske om det föreligger handikapp eller sjukdomar.
  4. Dock kan hjälp upp till 3000:- direkt beslutas av kommittén men bör förankras hos styrelsen som rådgivande före utbetalning.
  5. Enskilda Lionsmedlem får inte lämna löfte om hjälp utan att ärendet måste gå via hjälpkommittén därefter styrelsen och klubbmötet.
  6. Vår policy i samtliga hjälpärenden bör vara så strikta att ingen av våra givare i samhället kan anklaga oss för jäv eller godtyckligt godkännande.
  7. Vi skall i möjligaste mån undvika stora insatser till kommunens olika behovsområden där kommunen själv skal gå in med hjälp och stöd.
  8. Vi skall om möjligt hjälpa familjer som fått en ekonomiskt situation eller annat problem under en kortare tid.
  9. Vi bör noga ta reda på förhållanden och bakgrunder till samtliga de hjälpärenden som vi får till oss, samt sträva mot en rättvis fördelning såväl till person och sak.
  10. Upprepade hjälpinsatser årligen vem det än berör bör analyseras noga så inget sker slentrianmässigt och blir svårt att häva.