Ansökan för hjälp och ungdom

Lions stimulerar och stöttar också ungdomar bland annat genom att ge stipendier i olika former samt stöd till läger och konferenser såväl nationellt som internationellt. Utomlands prioriteras de aktiviteter som arrangeras av Lions international.

Ansökan skickas till :
Lions Club i Mönsterås
Lena Svensson
Anisgränd 3
38335, Mönsterås

 

I ansökan ska framgå:
  • namn
  • telefonnummer
  • adress till den som ska få hjälpen
  • adress till den som ansöker
  • det måste också klart framgå motiveringen till ansökan.

När det gäller hjälpärenden behandlas de med sekretess.
 
Alla får svar så snart ansökan behandlats men då måste vi ha ett telefonnummer att ringa.
 
Välkommen med din ansökan!