hjälp mönsterås lions hjälpa

       vi är tacksamma för alla bidrag

Bankgiro 482-5576

swish 1230194449

Corona tär hårt på vår lokalförening mönsterås

Vad gör vi ?
Vad gör vi ?

Just nu i skrivande stund så händer så mycket i vår klubb att det är svårt att sia om framtiden. 
 

Vi vet inte hur allt kommer att påverka oss med all hysteri runt Corona.
 


 

Månadsmöten

Kom ihåg för medlemmar i Lions Mönsterås:

Att Styrelsen sammanträder 1:a onsdagen i månaden kl 18.00.

Att klubben sammanträder 2:a onsdagen i månaden kl 18.30.

Reservera dessa kvällar för Lions.

månadsmöte april 2020

ONSDAGEN
den 8 2020

 

 Glöm ej att
avanmäla

Till Chatrine Pålsson Ahlgren      070 671 04 01!!CARINAS KÖK!!
Verkstadsgatan 2
383 36 Mönsterås